WE ARE ONE -Leevelach VIP GROUP

כרטיס מועדון אנחנו אחד של לי ולך מקנה צבירת נקודות לקניות הבאות בכל קניהה צבירה של 5% מסך הקנייה  מימוש הצבירה ע״י בעל הכרטיס בלבד והצגת תעודה מזהה.
הכרטיס ניתן גם כ Gift card וניתנת האפשרות להטעין בתוכו סכום מתנה ולאחר מכן להמשיך להשתמש בו ככרטיס מועדון. 

 

WE ARE ONE -Leevelach VIP GROUP

₪30.00מחיר
  • הכרטיס הינו כרטיס צובר. מימוש הצבירה ע״י בעל הכרטיס בלבד והצגת תעודה מזהה.חברי המועדון ייהנו מהטבות ועדכונים שוטפים באשר לפעילות המועדון, כפי שיקבעו ע"י חברת “לי ולך” מפעם לפעם ויובאו לידיעת חברי המועדון.חברת לי ולך תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן ו/או לבטל את ההטבות ו/או ההנחות המפורטות לעיל אשר יינתנו על ידיה מפעם לפעם ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.כרטיס הינו אישי ולא ניתן להעברה.